Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín
 Kontakt: Mgr. Kateřina Rychlá,  ředitelka školy

Návrat na úvodní stránku

 

 

Ředitelka školy tel. 736 701 351
E-mail: kate.rychla@seznam.cz 
WWW: http://www.skola-sluhy.cz

 
  Úvodem 

Vítáme Vás na stránkách Základní školy a Mateřské školy Sluhy!

Motto:
Řekni mi a já zapomenu.
Uč mě a já si zapamatuji.
Zaujmi mě a já se naučím.

(B. Franclin)

 

 
  Dokumenty ke stažení  
 
  Rozpočtová odpovědnost  
  • Střednědobý výhled a rozpočet školy jsou zveřejněny
    na stránkách zřizovatele školy obce Sluhy
    : http://sluhy.cz/
 
  EU peníze školám  

Projekt ŠABLONY II.

Základy pro budoucnost
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015052
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.
 

Název projektu: Ostrov dětství

Doba trvání projektu: 30 měsíců
(1.5. 2011 - 31.10. 2013)
Hodnota projektu: 518 127 Kč
zdroje financování:
program EU peníze školám

Škola zpracovala výukové programy pro výukové oblasti: matematika, jazykové vyučování, přírodověda a ICT ve formátech Powerpoint a Word.


Materiály ICT lze vyžádat.
 

Název projektu:
Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

  Aktuality 
10.6. 2021
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - Výsledky zápisu do MŠ Sluhy

31. 5. 2021
UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V PÁTEK 25. ČERVNA 2021

Pravidelné vyučování školního roku 2020/2021
končí v pátek 25. 6. 2021, kdy bude žákům vydáno vysvědčení. Ředitelské volno vyhlašuje ředitelka školy z organizačně provozních důvodů souvisejících se stavebními úpravami uvnitř budovy základní školy.

5. 5. 2021
Zveřejnění_Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání_zápis duben 2021.

4. 5. 2021
ŘEDITELSKÉ VOLNO 13. 5. 2021


Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sluhy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona na čtvrtek 13. 5. 2021 ředitelské volno z důvodu plánovaného celodenního přerušení dodávky elektřiny v obci Sluhy.

15.4. 2021
MŠ Sluhy - Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech od 4. 5. do 12. 5. 2021
Podrobné informace a Přihlášku dítěte k zápisu najdete ke stažení:

ZÁPIS DO MŠ_souhrnné informace_2021.pdf
Přihláška dítěte k zápisu do MŠ a ke stravování_2021.pdf
Evidenční list pro dítě v MŠ_2021.pdf

15.3. 2021
ZŠ a MŠ SLUHY - ZÁPIS do 1. třídy

Řádný zápis v naší základní škole proběhne bez přítomnosti dětí administrativní formou v termínu 12. 4. 2021 od 14 do 17 hodin.
Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (případně žádost o odklad školní docházky).
Obsáhlejší informace a soubory ke stažení najdete v rubrice ZÁKLADNÍ ŠKOLA.

Zápis do 1. třídy_Informace
Zápis do 1. třídy_Informace pro rodiče
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání_2021/2022
Zápisový list do 1.třídy
Žádost o odklad povinné školní docházky_2021_2022

21. 2. 2021
Zápis do 1. třídy ZŠ


Řádný termín zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne
v pondělí 12. dubna 2021 od 14,00 do 17,00 hodin.

Náhradní termín je stanoven na pondělí 26. dubna 2021 od 14,00 do 16,00 hodin.

O bližších informacích týkající se organizace zápisu budeme včas informovat na základě nařízení MŠMT a aktuální epidemické situace.

15. 2. 2021
PRODLOUŽENO uzavření MŠ do 19. 2. 2021
Z důvodu onemocnění a pracovní neschopnosti pedagogů mateřské školy bude - po dohodě se zřizovatelem - prodlouženo uzavření provozu mateřské školy, a to do 19. 2. 2021
ředitelka školy

5. 2. 2021
UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ

Z důvodu onemocnění a pracovní neschopnosti pedagogů mateřské školy bude - po dohodě se zřizovatelem - provoz mateřské školy přerušen, a to od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021.
ředitelka školy

29.1.2021
Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy
i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud
.

ředitelka školy

15. 12. 2020
INFORMACE PRO RODIČE

Dle rozhodnutí vlády ČR půjdou před vánočními prázdninami žáci naposledy do školy v pátek 18. 12. 2020.
MŠMT rozhodlo z mimořádných důvodů dny 21. a 22. 12. 2020 stanovit pro žáky jako volné dny. Toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí ředitelky školy, která na tyto dva dny vyhlásila ředitelské volno.
Ve dnech 21. a 22. prosince bude též uzavřena mateřská škola.
Po vánočních prázdninách zahajujeme výuku 4. ledna. 2021.
Přejeme všem dětem a jejich rodičům příjemné a klidné vánoční svátky a do nového roku všem hlavně pevné zdraví.

Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Sluhy

8.12.2020
ŘEDITELSKÉ VOLNO  21. 12. - 22. 12. 2020

13. 10. 2020
Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. října 2020 bude naše základní škola od středy 14. října uzavřena a výuka bude probíhat ve dnech 14. – 23. října distančním způsobem. V provozu nebude ani školní družina. Obědy jsou žákům odhlášeny hromadně od středy 14.10. do konce měsíce října. Podrobné informace k distanční výuce Vám zašlou třídní učitelé emailem.
Celý náš pedagogický sbor se bude maximálně snažit zvládnout tuto náročnou situaci.
Předem Vám všem děkujeme za spolupráci.
Ve dnech 26., 27., 29. a 30. 10. budou mít žáci podzimní prázdniny.

Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy


9.9.2020
Aktuality - COVID

Vážení rodiče,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v naší zemi platí od čtvrtka 10. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch apeluje na dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.
Prosíme, vybavte své děti dostatečným počtem roušek. Dále doporučujeme děti vybavit uzavíratelným plastovým sáčkem pro odložení roušky v době vyučování.
Víme, že situace pro Vás není jednoduchá. Přesto Vás prosíme, neposílejte do školy či do školky dítě s příznakem jakéhokoli onemocnění a informujte nás o příznacích koronaviru ve vašem okolí nebo v rodině.

Děkujeme.


3.9.2020
Nové dokumenty ke stažení:


Přihláška do školní družiny.pdf
Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny.pdf
Uvolněnka ze školní družiny.pdf
Zmocnění k vyzvedávání dítěte z vyučování.pdf
Uvolněnka z vyučování.pdf

22.8.2020
Informace o termínech třídních schůzek


TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ
1. třída – ve středu 2. září 2020 od 17,00 hodin
2. třída – ve středu 2. září 2020 od 18,00 hodin
3. třída – ve čtvrtek 3. září 2020 od 16,30 hodin
4. třída – ve čtvrtek 3. září 2020 od 17,30 hodin
5. třída – ve čtvrtek 3. září 2020 od 18,30 hodin
třída MŠ – v pondělí 7. září 2020 od 16,30 hodin

22.8.2020
Informace o stravování ve školní jidelně ZŠ a MŠ Sluhy


Ceny obědů ve školní jídelně od 1. 9. 2020
žáci 1. až 4. třídy 28 Kč za jeden oběd
žáci 5. třídy 30 Kč za jeden oběd


 
Obec Sluhy Středočeský kraj - Krajský úřad Středočeského kraje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Česká školní inspekce

 
© 2009 Základní škola a Mateřská škola Sluhy, všechna práva vyhrazena