Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín
 Kontakt: Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy

Návrat na úvodní stránku

 
 

Tel: 736 753 744, 283 93 02 14
E-mail: lenkabici@centrum.cz
WWW: http://www.skola-sluhy.cz

 
  Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Název

Základní škola a Mateřská škola Sluhy,
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Sluhy
Školský zákon č. 561/2004 Sb. (§ 44, § 111)

3. Organizační struktura

Pedagogický sbor a nepedagogičtí zaměstnanci školy

Pedagogický sbor
Mgr. Lenka Bičišťová, ředitelka školy a učitelka
Mgr . Andrea Bičová, učitelka
Mgr. Kateřina Rychlá, učitelka
Mgr. Zdeňka Slabová
Lenka Trojanová, učitelka a asistentka pedagoga
Marcela Krištofová, učitelka a asistentka pedagoga MŠ
Lenka Štětinová, asistentka pedagoga
Zdeňka Šerclová , vedoucí vychovatelka ŠD, finanční ref.
Nikola Dvořáková, vychovatelky školní družiny a učitelka
Lenka Petrová, asistentka pedagoga a vychovatelka ŠD
Marie Vojtěchová, vedoucí učitelka MŠ
Markéta Sandová, učitelka MŠ

Další pracovníci školy
Jaroslav Svoboda, hospodář, vedoucí ŠJ
Irena Hrabětová, hlavní kuchařka
Bronislava Vojtěchovská, kuchařka
Jana Krnáčová, školnice a uklízečka v ZŠ
Michala Petříčková, kuchařka, školnice a uklízečka v MŠ

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín

Telefonní kontakt:
Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy, tel.
603 140 600
Základní škola Sluhy, Sluhy 29, 736 753 744, 283 930 214
Mateřská škola Sluhy, Sluhy 5, tel: 736 753 748
Odhlašování dětí ze stravování, tel. 736 753 744

Adresa internetové stránky:
www.skola-sluhy.cz

ID datové schránky:

Další elektronické adresy:
Mgr. Lenka Bičišťová, lenkabici@centrum.cz
Jaroslav Svoboda, vedoucí ŠJ, svoboda12@email.cz

5. Případné platby lze poukázat

Hlavní účet školy:            2201311111 / 2010
Platba obědů ZŠ i MŠ:     2601311110 / 2010
Ostatní platby rodičů ZŠ:  2801311115 / 2010

6. IČO

70990883

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program školní družiny
Vzdělávací program MŠ

8.2 Rozpočet

Střednědobý výhled a rozpočet školy jsou zveřejněny
na stránkách zřizovatele školy obce Sluhy: http://sluhy.cz/

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy.

12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  GDPR 

GDPR - Informace o pověřenci pro ZŠ a MŠ Sluhy
Albert Hendrich, email: dpo@hendrichgroup.cz

GDPR - SPLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI

Kontaktní formulář na pověřence:
http://hendrichgroup.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju

 


 
  Rozpočtová odpovědnost  
Informace dle zákona č.23/2017 – Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Rozpočet na rok 2018:
Střednědobý výhled a rozpočet školy jsou zveřejněny
na stránkách zřizovatele školy obce Sluhy: http://sluhy.cz/

Rozpočet na rok 2017 a Střednědobý výhled na roky 2018 a 2019

 


 
  Vydaná rozhodnutí 
8.6.2018 Rozhodnutí o přijetí k předškolním vzdělávání pro školní rok 2018/2019
17.5.2018 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
5.6.2017 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
5.5.2017 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

 
  Směrnice 
Směrnice k výběru úplaty za předškolní vzdělávání

 
  Výroční zprávy 


 

 

© 2009 Základní škola a Mateřská škola Sluhy, všechna práva vyhrazena