Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín
 Kontakt: Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy

Návrat na úvodní stránku

 
 

Tel: 736 753 744, 283 93 02 14
E-mail: lenkabici@centrum.cz
WWW: http://www.skola-sluhy.cz

 
  Školní kuchyně 

Odhlašování dětí ze stravování
je možné osobně nebo telefonicky i sms zprávou
736 753 744
pouze do 7.00 hod. v jídelně ZŠ.

Poté už nemůže být částka odečtena.

Pokud rodič nestihne odhlásit oběd 1. den nemoci, může si vyzvednout oběd do vlastních nádob v ZŠ od 11,00 do 11,30 hodin, v MŠ v 11,15 h.
 
Školní jídelna při naší základní škole poskytuje žákům obědy:
  • 22,00 Kč pro žáky 1. - 4. ročníku
  • 24,00 Kč pro žáky 5. ročníku

Školní kuchyně při naší škole poskytuje žákům obědy a pro děti v MŠ
dopolední i odpolední svačiny. Připravujeme domácí stravu a snažíme se, aby námi nabízený jídelníček byl pestrý a respektoval zásady racionální výživy.

 

Stravování dětí v mateřské škole:
  • 30,- Kč - výše stravného na jedno dítě a den.
  • 24,- Kč - pokud dítě navštěvuje MŠ pouze dopoledne

Placení stravného:

Rodiče mají povinnost bezpodmínečně dodržet termín placení stravného.

Termín placení stravného je pevně stanoven pro platby na bankovní účet nebo v hotovosti do 5. dne v měsíci. Doporučujeme při platbě na účet školy zadat trvalý příkaz na částku 500,- Kč, v MŠ na částku 750,-Kč.

číslo účtu pro platby od rodičů: 2601311110 / 2010
 

Pracovníci školní kuchyně:

  • Jaroslav Svoboda, vedoucí ŠJ – svoboda12@email.cz
  • Irena Hrabětová, hlavní kuchařka
  • Bronislava Vojtěchovská, kuchařka
  • Michaela Petříčková, kuchařka MŠ
     
  Jídelníček  

Školní jídelna - aktuální jídelníčky
 
Přihlášení do Strava.cz

Spolu s jídelníčky je nově povinnost uvádět
seznam alergenů v jídle, který je ke stažení v příloze.
Jedná se o novelu zákona o školním stravování, dle které budou školní jídelny povinny uvádět u svých vydaných pokrmů možné alergenní složky. Novelizace zákona by měla přijít v platnost v prosinci 2014.Takovéto krásné a moderní vybavení má nová kuchyně:

   

© 2009 Základní škola a Mateřská škola Sluhy, všechna práva vyhrazena